LILLESETRA

På Lillesetra holder de eldste barna i barnehagen til. I år har vi 23 barn i alderen 3 - 6 år og 5 ansatte. Avdelingen har 2 pedagogiske ledere.

I "gamle dager" var det ennå vanlig med gårdsdrift tett på byen, og området fra "Cuba-butikken" på Fjelltun og oppover i retning barnehagen ble kalt for Lillesetra. For å ta vare på litt av Fjelltuns historie har vi valgt å kalle avdelingen som ligger nærmest den gamle setra for dette.

På Lillesetra starter vi dagen med felles barnemøte og deler oss deretter inn i mindre fokusgrupper. I disse gruppene fordyper vi oss i ulike prosjekter og går også på ulike turer sammen.