2018 - 2020: NATUR OG DIGITALE VERKTØY

Sammen med Torvteigen, Trollhaugen og Borgundveien barnehage jobber vi med felles satsningsområder gjennom vårt felles Reggio Emilia inspirerte-nettverk. Vi samarbeider gjennom felles personalmøter, pedgogmøter, refleksjonsmøter og workshops.

Vi føler at arbeidet med natur er en godt integrert del av hverdagen på Fjelltun og ønsket derfor å utfordre oss selv i arbeidet med digitale verktøy. Vi ønsker at det digitale skal bli et naturlig pedagogisk verktøy i hverdagen vår og jobber derfor med å bruke det både i lek, utforskning og læring.