UTVIKLINGSARBEID: OPP OG FREM

Ålesund Kommune driver felles utviklingsarbeid for alle barnehagene i den nye kommunen, der målet er å implementere Rammeplanen del for del gjennom fordypning i ulike tema.

I 2018 - 2020 har Fjelltun barnehage hatt fokus på Progresjon og vurdering

Problemstillingen/påstanden for arbeidet vårt var: "Refleksjon skaper vurdering og progresjon"

Vi har gjennom utviklingsarbeidet skapt en kultur for progresjon og vurdering gjennom bruk av pedagogisk dokumentasjon. Her har vi brukt dokumentasjoner som utgangspunkt til refleksjon og vurdering med ekstra fokus på hvordan å skape progresjon i prosjekter, i lek og andre deler av barnehagehverdagen. Vi har laget refleksjons spørsmål for å støtte oss i refleksjonene og skapt felles powerpoint dokumenter som verktøy for å reflektere sammen i hele personalgruppen. Det er viktig for oss at samtlige ansatte er med i refleksjonsprosessene, men at pedagogene har et tydelig ansvar for å drive refleksjonsarbeidet på sine avdelinger. Vårt arbeidsverktøy for å dokumentere har gjennom arbeidsperioden blitt powerpoint.

I 2020-2021 har Fjelltun barnehage hatt fokus på Digital praksis. 

Da vi allerede har hatt en interesse for natur og digitale verktøy i nettverksarbeidet med andre Reggio Emilia inspirerte barnehager har vi vært glade for å få muligheten til å nå fordype oss mer i digital praksis. 

Problemstillingen som vi har tatt utgangspunkt i er: "Hvordan ivareta barnas stemme i en digital praksis" og med undertema " Hvordan ivareta barnas stemme i våre powerpointer"

I arbeidet med digital praksis har vi rettet fokus mot barns medvirkning og jobbet videre med våre dokumentasjonsprosesser fra første del av utvilkingarbeidet. Når vi dokumenterer bruker vi mye bilder, filmer, observasjoner og tekst og det har derfor vært viktig for oss å sette fokus på å ivareta barnas integritet, tanker, stemmer og meninger i våre prosjekt-powerpointer. Dette både som en del av å ivareta barns medvirkning, men også for å gi barna en direkte introduksjon inn i nettvett og personvern. 

Parallelt med dokumentasjonsarbeidet har barna og de ansatte fått erfaringer med å bruke ulike digitale verktøy i lek og prosjektøkter. Det har vært viktig for oss at vi må bruke riktig verktøy for å løse oppgaver, der det har vært et uttalt mål om at ikke alle problemer kan eller bør løses gjennom digitale verktøy. Vi ønsker at det digitale språket skal være en naturlig del av hundrespråkligheten i barnehagen vår heller enn en dominerende stemme. Når vi kjenner på sand kan det være viktig å bruke alle sansene og da kan et digitalt verktøy virke forstyrrende, men når vi studerer småkryp beriker det digitale studiene siden det tillater oss bedre å bedre kunne se. For å dele det vi ser med andre bruker vi gjerne projektor, igjen fordi det digitale beriker og muliggjør at vi kan dele våre studier med hverandre.

Andre digitale verktøy vi har satt pris på i arbeidet med barna er programmeringsverktøyet beebot, lage fortellinger og forklaringer gjennom book creator eller stop motion, vi har brukt inspeksjonskamera for å kunne få tilgang til å se under en stein, inni en rumpetrolldam og andre plasser der vi tidligere ikke kunne se og projektor har vi brukt mye for å iscenesette for lek og stemning på avdelingene.

Det er viktig for oss at digitale verktøy ikke brukes som sysselsetting, men at det digitale skal brukes som nyttige verktøy i barnas undringer og utforsking av verden rundt de.  

I 2021 - 2022 vil vi ha fokus på Livsmestring og helse