UTVIKLINGSARBEID 2022-2023

Fjelltun barnehage vil alltid være i utvikling og på vei. Som et ledd i denne utviklingen deltar vi i ulike utviklingsarbeid, både i eget Reggio Emilia inspirerte nettverk og gjennom Ålesund Kommune og Høgskolen i Volda (Rekomp).

REKOMP: VEILEDNING

Ålesund Kommune driver felles utviklingsarbeid for alle barnehagene i den nye kommunen, der målet er å øke kvaliteten ute i barnehagene gjennom barnehagebasert kompetanseheving. I år har barnehagen valgt å delta i Rekomp med ekstra fokus på veilederrollen til de pedagogiske lederene. Ved å styrke veilederkompetansen til pedagogene tenker vi at alle de ansatte vil få styrket sine muligheter til medvirknig og utvikling og at vi gjennom samhandling og refleksjon kan videreutvikle vår felles plattform. Pedagogene vil derfor gjennom barnehageåret delta på ulike samlingerm veiledninger og forelesninger i tett samarbeid med Høgskolen i Volda 

 

FOKUSOMRÅDE I RE-NETTVERKET: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Vi samarbeider tett med Torvteigen og Trollhaugen barnehage som deler samme pedagogiske filosofi som oss gjennom vårt Reggio Emilia inspirerte nettverk. Vi samarbeider både på ledernivå og arrangerer felles personalmøter og refleksjonsmøter da vi mener at vi vokser og utvikler oss mer gjennom å få flere synspunkter. I møtene deler vi tanker, ideer og refleksjoner sammen. I år har alle tre barnehagene valgt å fordype oss ekstra i fagområdet Kunst, Kultur og Kreativitet fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og møtene vil derfor også ha ekstra fokus på dette fagområdet.