Rundskue og Lillesetra

RUNDSKUE. Dette er de yngste barnas avdeling. I år har vi 10 barn på 1-2 år her. LILLESETRA. 3-6 åringene holder til på Lillesetra.

RUNDSKUE

Hvis du går forbi Aksla stadion, ovenfor barnehagen, finner du tårnet Rundskue. Fra toppen ser vi utover fjord og fjell rundt Ålesund. Tårnet var gitt i gave fra ålesundere som utvandret til Seattle. Et bra navn til avdelinga, synes vi.

Vi har 10 barn på hel plass i år på småbarnsavdelinga.

 

LILLESETRA

I "gamle dager" var der et område fra bussplassen ved butikken på Fjelltun og oppover i retning barnehagen som ble kalt for Lillesetra. På den tida var det ennå vanlig med gårdsdrift tett på byen. Vi synes det var et koselig navn å bruke i barnehagen vår.

I år har vi 20 barn på hel eller delt plass på Lillesetra i år.