BARNS DELAKTIGHET OG LÆRING I FJELLTUN BARNEHAGE

INSPIRASJON FRA REGGIO EMILIA I Reggio Emilia i Italia, har barnehagene en helt egen måte å arbeide med barna på. Utgangspunktet er en pedagogisk filosofi, der barnas kompetanse og evne evne til å lære gJennom å være forskende er sentralt.

REGGIO EMILIAFILOSOFIEN preger barnehagen vår.

Det er en viktig tanke hos oss at barnet skal være delaktig, og slik være med på å skape sin egen hverdag og kunnskap. Barnet er deltakende i egne læreprosesser når han eller hun eksprimenterer og undersøker sammen med andre barn og voksne. Den italienske Reggio Emiliafilosofiens holdning til barn og læring gir inspirasjon til oss.

Denne måten å tenke om barn på, er forankret i en respekt for barnet og en overbevisnIng om at alle barn er født rike og intelligente, men en sterk drivkraft til å utforske verden.

I Rammeplanen er barns medvirkning, danning og læring viktige begreper. Disse ser vi i sammenheng med andre begreper som har betydning hos oss: solidaritet, demokrati, samarbeid og delaktighet.

Vi arbeider "prosjekterende". Det vil si at vi undersøker og utforsker. Når vi arbeider med et prosjekt, vet vi ikke på forhånd hva barna vil lære. Vi vil likevel ha en "retning" for arbeidet, hva det skal dreie seg om når vi starter et prosjekt. F. eks; når vi arbeider med kart, kan en retning være landskap/geografi.

TRE PEDAGOGER

Rommet, materialerne, omgivelsene.

Barna skal møte inspirerende omgivelser og materiale, som gir dem gode muligheter til å undersøke og lære. Et miljø i bevegelse, som endres etter hva barna trenger i sine læreprosesser og sin leik. Endringer i miljøet skal bygge på observasjon og samtale med barna.

Barna

Barn har kompetanse, og lærer av hverandres teorier og idèer, i leik og utforsking av omgivelsene. samtalene mellom barna "i arbeid" får rom. De både ser og lytter til hverandre, og lærer på denne måten.

Den voksne

Den voksne er nærværende og lyttende i samværet med barna. Hva er barna opptatt av? Hva prøver de å finne ut av? Vi er medforskere og støtte for barna. Gjennom å dokumentere det barna sier og gjør, kan vi reflektere for å finne muligheter i det vidree arbeidet. Refleksjoner skjer både sammen med barna og mellom de voksne.

 

 

Det man hører, glemmer man.

Det man husker , ser man.

Det man gjør, forstår man.