/>

LILLESETRA

På Lillesetra holder de mellomste barna i barnehagen til. I 2022-2023 har vi 16-18 barn i alderen 2-3 år og 4 ansatte. Avdelingen har 2 pedagogiske ledere og 2 barne -og ungdomsarbeidere.

I "gamle dager" var det ennå vanlig med gårdsdrift tett på byen, og området fra "Cuba-butikken" på Fjelltun og oppover i retning barnehagen ble kalt for Lillesetra. For å ta vare på litt av Fjelltuns historie har vi valgt å kalle avdelingen vår etter denne setra.

På Lillesetra møtes de eldste småbarna med de yngste storebarna til en felles avdeling. Frem til jul vil vi være 16 barn, og etter jul blir vi 18.

På Lillesetra starter vi dagen med felles barnemøte og deler oss deretter inn i mindre fokusgrupper. I disse gruppene fordyper vi oss i ulike prosjekter og går også på ulike turer sammen. Her varierer vi sammensetninger i grupper der vi både besøker de eldste på storesetra og de yngste på Rundskue. Her skal alle få oppleve å kunne lære noe nytt med de eldre barna, men også kunne være den som lærer videre til barna som er yngre i fellesskapet.