/>

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Pedagogisk dokumentasjon skaper refleksjon, og fra dette kan vi skape progresjon i arbeidet med barna.

Dokumentasjoner skal brukes som inspirasjon for læring og utvikling. Bilder, tekst, tegninger, filmsnutter og produkter bidrar til å vise arbeidet til barna og synliggjøre deres tanker og praksis. Dokumentasjonene skal vises igjen i barnehagens praksis og kan være med å gi barna tanker om hva materialer kan brukes til, hvordan andre har tenkt eller hva man kan undersøke videre. Vi ansatte dokumenterer noe av dette for å få øye på barnas læringsprosesser. Barna reflekterer og tenker sammen i småmøter, ute på tur, på atelieret eller i større grupper på morgenmøter. 

Dokumentasjonene vi lager tar vi også med oss i all møtevirksomhet, der vi reflekterer gjennom å se til snitt i hverdagen. Kanskje vi ser noe nytt ved å gjenoppta det vi opplevde, og kanskje ser vi sammen noe nytt i prosessene? På denne måten kan vi også tilrettelegge for mer progresjon i arbeidet.