ATELIERET

Atelieret skal være en arena for fordypning

I Reggio Emilia har atelieret en sentral plass i barnehagen. 

På Fjelltun ligger hoved-atelieret på Lillesetra og her har vi fokus på fordypning i hverdagsprosjekter og i lengre undringsprosjekter. Atelieret er åpen hele dagen, og her kan barna bruke det fritt til tegning, klipping, perling, liming, leire og studier med lupe/digitale verktøy mm. Det brukes også i smågrupper i forbindelse med prosjekt. Barna på Rundskue har mulighet til å bruke Atelieret i mindre grupper, men har også sitt eget mini-atelier på avdelingen, da vi ser at tilgjengelighet til enhver tid gjør at de skapende virksomhetene får en større plass i hverdagen.