/>

ATELIERET

"Atelieret er et sted, eller mer korrekt de stedene, der "ting tar form gjennom handling; steder der hjerner, hender, sanseligheter, fornuft, følelser og forestillingsevne samarbeider i tett fellesskap." Vea Vecchi (2010) sitert i Kari Carlsen (2022)

I Reggio Emilia har atelieret en sentral plass i barnehagen. 

På Fjelltun har alle avdelingene egne alderstilpassede atelier der materialvalg og fysisk utforming er tilpasset barnas alder og utforskingsmetoder. Her har vi fokus på fordypning i hverdagsprosjekter og i lengre undringsprosjekter. Atelieret er åpen hele dagen, og her kan barna bruke det fritt til tegning, klipping, perling, liming, leire og studier med lupe/digitale verktøy mm. Det brukes også i smågrupper i forbindelse med prosjekt. Vi ser at tilgjengelighet til enhver tid gjør at de skapende virksomhetene får en større plass i hverdagen og vi regner hele avdelingene som et stort atelier der vi har et mål om at det som tilbys skal få hjernene til å sprake.