STORESETRA

På Storesetra holder de eldste barna i barnehagen til. I 2022-2023 har vi 18 barn i alderen 4-5 år og 3 ansatte. Avdelingen har 1 pedagogisk leder og 1 barne -og ungdomsarbeider.

Frem til sommeren 2022 var Lillesetra navnet på storebarnsavdelingen, men barna synes dette var et veldig misvisende navn for de eldste barna. Ideen om "Storesetra" kom derfor opp som et mye bedre egnet navn for avdelingen til de eldste barna.

På Storesetra går 4-5 åringene våre og her er det stort fokus på selvstendighet, kompetente barn og mestring. Dagen begynner med morgenmøte der vi samles og reflekterer sammen om verden rundt oss. Vi deler tanker fra hverdagen, om prosjekter vi jobber med og driver prosjektene våre videre gjennom samhandling og dialog mellom store og små. Vi er aktive på atelieret der vi undersøker og bearbeider det vi undrer på med et estetisk fokus. Vi er også spesielt opptatte av å se matematikken i verden rundt oss, der vi fremhever systemer, sorteringer, sammenligninger i både lengder, høyder, former og farger.

Førskolegruppa vår har fast turdag sammen der de har ekstra ansvar for å passe på lavvoen vår på Aksla. De har ansvar for å gjøre istand før den tradisjonsrike Høstmarsjen for barn og foreldre, og barnehageåret avsluttes med overnatting i lavvoen.