/>

SMÅGRUPPER

Smågruppene gir oss mulighet til å være tett på, lytte og se hvert enkelt barn og den lille gruppen sammen.

Barn skal delta i smågrupper i løpet av dagen. Under måltidet, påkledningen, stell, lek, prosjekt, turer og aktivitet. Det pedagogiske innholdet for enkeltbarnet og barnegruppa planlegges med bakgrunn i våre observasjoner / dokumentasjoner, barnas tanker og interesser og refleksjoner rundt dette.

Å være i en liten gruppe gir barna større mulighet til å erfare at andre tenker ulikt en selv, bli inspirert og få erfaring med å inspirere andre med det de gjør og tenker.