/>

REGGIO EMILIA INSPIRERT

I Reggio Emilia i Italia har barnehagene en helt egen måte å arbeide med barna på. Utgangspunktet er en pedagogisk filosofi, der barnas kompetanse og evne til å lære gjennom å være forskende er sentralt.

BARNS DELAKTIGHET OG LÆRING I FJELLTUN BARNEHAGE 

Det er en viktig tanke hos oss at barnet skal være delaktig, og slik være med på å skape sin egen hverdag og kunnskap. Barnet er deltakende i egne læringsprosesser når han eller hun eksperimenterer og undersøker sammen med andre barn og voksne. 

Den italienske Reggio Emiliafilosofiens holdning til barn og læring gir inspirasjon til oss. Denne måten å tenke om barn på, er forankret i en respekt for barnet og en overbevisnIng om at alle barn er født rike og intelligente, med en sterk drivkraft til å utforske verden. Vi legger opp til at barna skal få være undrende og nysgjerrige, heller enn lydige.

Vi arbeider "prosjekterende". Det vil si at vi undersøker og utforsker. Når vi arbeider med et prosjekt, vet vi ikke på forhånd hva barna vil lære. Vi vil likevel ha en "retning" for arbeidet, hva det skal dreie seg om når vi starter et prosjekt. 

TRE PEDAGOGER

Barna

Barn har kompetanse, og lærer av hverandres teorier og idèer, i leik og utforsking av omgivelsene. samtalene mellom barna "i arbeid" får rom. De både ser og lytter til hverandre, og lærer på denne måten.

Den voksne

Den voksne er nærværende og lyttende i samværet med barna. Hva er barna opptatt av? Hva prøver de å finne ut av? Vi er medforskere og støtte for barna. Gjennom å dokumentere det barna sier og gjør, kan vi reflektere for å finne muligheter i det vidree arbeidet. Refleksjoner skjer både sammen med barna og mellom de voksne.

Rommet, materialerne, omgivelsene.

Barna skal møte inspirerende omgivelser og materiale, som gir dem gode muligheter til å undersøke og lære. Et miljø i bevegelse, som endres etter hva barna trenger i sine læreprosesser og sin leik. Endringer i miljøet skal bygge på observasjon og samtale med barna.

 

 

I Rammeplanen er barns medvirkning, danning og læring viktige begreper. Disse ser vi i sammenheng med andre begreper som har betydning hos oss: solidaritet, demokrati, samarbeid og delaktighet.

 

Det man hører, glemmer man.

Det man ser, husker man.

Det man gjør, forstår man.

Confucius