RUNDSKUE

På Rundskue holder de yngste barna til. I 2020-2021 har vi 15 barn i alderen 1-3 år, og 5 ansatte. Avdelingen har 2 pedagogiske ledere.

Hvis du går forbi Aksla stadion, ovenfor barnehagen, finner du tårnet Rundskue. Tårnet var gitt i gave fra ålesundere som utvandret til Seattle, og fra toppen av tårnet kan vi se utover fjord og fjell rundt Ålesund. På samme måte tenker vi at småbarnsavdelingen kan gi barna en god start på barnehagelivet og hjelpe de å få oversikt over sin nye hverdag.  

På Rundskue er vi opptatte av å følge barnas interesser og behov, og jobber både i kortere og lengre prosjektperioder. Selv om mange kan tenke på 1-3 åringene som små ser vi de som kompetente barn med et tydelig kroppspråk som vi inntone oss til og lytte til. Vi lar barna styre mye av innholdet i prosjektene der vi planlegger utifra observasjoner av hva barna er nysgjerrige på. For å tilrettelegge for ro og fokuserte perioder deler vi oss inn i mindre grupper basert på alder, interesser og vennskap. Disse kan være både faste og mer spontane, og vi deler oss gjerne både på formiddag og etter soving.