/>

RUNDSKUE

På Rundskue holder de yngste barna til. I 2022-2023 har vi 5 ettåringer og 2 ansatte. Avdelingen har 1 pedagogisk leder.

Hvis du går forbi Aksla stadion, ovenfor barnehagen, finner du tårnet Rundskue. Tårnet var gitt i gave fra ålesundere som utvandret til Seattle, og fra toppen av tårnet kan vi se utover fjord og fjell rundt Ålesund. På samme måte tenker vi at småbarnsavdelingen som ligger i hjertet av barnehagen kan gi barna en god start på barnehagelivet og hjelpe de å få oversikt over sin nye hverdag.  

På Rundskue er vi opptatte av å følge barnas interesser og behov, og jobber både i kortere og lengre prosjektperioder. Selv om mange kan tenke på ettåringene som små ser vi de som kompetente barn med et tydelig kroppspråk som vi inntone oss til og lytte til. Vi lar barna styre mye av innholdet i prosjektene der vi planlegger utifra observasjoner av hva barna er nysgjerrige på.

Selv om vi er få barn på Rundskue i år velger vi å variere mellom å være samlet og dele oss i mindre grupper. Vi har også et tett samarbeid med Lillesetra der vi møter barna som er litt eldre for inspirasjon og turer. På denne måten får barna både prøve ut å være i "piccoli gruppi" og en del av det store fellesskapet i prosjekter. Vi har også felles åpning og stenging med de andre avdelingene slik at barn og ansatte blir godt kjent på tvers av avdelingene.