/>

HUNDRESPRÅKLIGHET

"Et barn har hundre språk, men frarøves nittini"

Loris Malaguzzi, grunnleggeren av Reggio Emilia filosofien har en gang sagt: "Et barn har hundre språk, men frarøves nittini". Han mente at i vår vestlige verden vektlegges det skrevne og det talte språket i for stor grad. For vi lærer ikke bare med hodet, vi snakker ikke bare med munnen, men med hele kroppen, med alle sansene våre. Ved å gi rom for fordypning og skapende virksomhet bidrar vi til å utvikle barns hundre språk. Det må danses, løpes, males, synges, balanseres, klatres, bygges, knaes med leire, studeres med lupe, telles, føles, måles og luktes. Barn er ulike. De er flinke til ulike ting, og liker ulike ting. Vi skal la barna få gjøre på mange ulike måter for å slik skape sammenheng og forståelse om verden.